Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Geografia de la Plaça Lesseps

Localitzacions, llocs, planificació urbanística

Reconeixement del plànol del nostre entorn


Instruments per situar la Plaça, localitzar llocs, proposar itineraris i passetjos, consells als viatgers i als visitants. Informació urbanística, cadastral i estadística.


pl_ge.jpg

Imatge de la Plaça Lesseps al Google Earth (2007)

Localització geogràfica (mapes i imatges satèl.lit)

La Plaça al Plànol de Barcelona (Guia BCN)

La Plaça Lesseps a Google Maps

La Plaça Lesseps en el mapa 3D de Google Maps

La Plaça a Life Search Maps

Evolució de l’espai urbà de la plaça

La Plaça Lesseps a través dels mapes

Cadastre d’urbana

Ortofoto SIGPAC

Planejament urbanístic

Pla especial de millora 2005 DOGC 4354, 01/04/2005

Ambient i sostenibilitat

Mapa ecològic de Gràcia

Agenda 21

Estadística

Mapes de zones estadístiques

Guia estadística de Gràcia

Estadístiques generals de BCN - Dades de la ciutat

Itineraris

Itineraris recomanats per l’Associació

Un passeig per les places de Gràcia

Itineraris del Taller d’Història de GràciaMenú d’itineraris històrics

Itinerari geogràfic per l’antiga Vila de Gràcia, de Joan Lafarga i Oriol

Passeig pel Parc Güell

Parc Güell by Antoni Gaudi – Barcelona Tourist Guide

Mapes del Parc Güell

Una volta pel Park Güell. Itinerari per a veïns inquiets, de Xavier Muñoz

Inici

Correu-e