Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Com fer-se soci


Poden ser socis de l'Associació totes aquelles persones físiques, majors d'edat i amb capacitat legal per a obrar, i les pesones jurídiques amb seu o establiment a la Plaça Lesseps o voltants de la mateixa, que tinguin interés per les finalitats de l'Associació.

 

Als efectes de comunicació, els socis han de disposar una conta de correu electrònic operatiu.

 

Quota anual vigent per: 20,00 €.

 

Per a formalitzar la sol.licitud d'inscripció, els interessats han de complimentar el formulari normalitzat (full d’adhesió) i fer-lo arribar a qualsevol dels punts d’informació de l’Associació, i fer efectiva la quota.

Inici

Correu-e