Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

L’Associació

La Plaça Lesseps, un lloc de trobada


Estatuts

 

Junta Directiva

 

Punts d’informació

 

Activitats

adhesiu_placa_lesseps.jpg


L’Associació e Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps és organització sense ànim de lucre ni orientació política, que té per objecte fer de la Plaça un lloc de trobada de la gent de tots els barris de l’entorn, que hi conflueixen, on tots els veïns puguin gaudir d’un espai agradable on poder desenvolupar la pedagogia del veïnatge. Volem que tant la gent gran con els més petits tinguin l’espai addient per a l’esbarjo i la xerrada i puguin passejar a totes hores del dia i de la nit.

L’Associació procurarà per fer el necessari per mantenir la dignitat dels espais comunitaris i del mobiliari urbà, evitant el desenvolupament d’activitats impròpies que allunyin la bona gent. L’Associació pretèn fer de la Plaça un lloc emblemàic i acollidor que sigui exemple tant pel seu manteniment i conservació com per les activitats cíviques i comunitàries que s’hi desenvolupin.

Per aconseguir aquestes finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

 

a)    Agrupar els veïns i els comerciants per a una millor convivència, afavorint la cooperació mútua i fomentar valors de solidaritat humana.

 

b)    Fomentar i assumir tota classe d’activitats orientades a potenciar les manifestacions socials artístiques i culturals, de festes populars, de formació, de lleure i de temps lliure.

 

c)    Informar i donar recolzament als veïns i comerciants en les qüestions que afectin els seus interessos, així co canalitzar les seves inquietuds, protestes o reclamación davant l’Administració.

 

d)    Vetllar i exigir que l’Administració escolti, recolzi i ajudi a les entitats ciutadanes d’interès general i sense ànim de lucre, a fi d’aconseguir una àmplia xarxa d’acció social i de participació ciutadana en la vida pública a tots els nivells.

 

e)    Reclamar informació a totes les Administracions públiques sobre tots aquells assumptes que afectin el seu àmbit d’influència, així com suggerir propostes d’actuació en àmbits ciutadans.

 

f)     Rebre i gestionar aportacions econòmiques públiques i privades per portar a terme els objectius de l’Associació.

 

g)    Cooperar i associar-se amb altres entitats similars o complementàries amb la intenció d’ampliar i profunditzar els àmbits d’intervenció.

 

h)   Participar i donar suport a qualsevol activitat orientada a millorar els serveis, l’atenció o el benestar dels veïns i comerciants del seu àmbit d’influència.

Inici

Correu-e