Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

image025.jpg

Històries de la plaça

La salut de les persones

Per Josep Martí i Valls, metge

22/03/2012


Els principals determinats de la salut son socials i econòmics, això vol dir que per tenir bona salut cal: tenir feina i uns recursos suficients per anar vivint sense angoixa, viure en una vivenda digne i sana, en un entorn social acollidor i no degradat, tenir un medi ambient saludable i no contaminat, tenir amics i estimar, poder participar social i políticament i se tingut en compte, tenir un sistema sanitari públic, finançat suficientment amb el impostos progressius i rebre una atenció de qualitat quan ho necessites.

 

Aquests determinants socials i econòmics influeixen sobre les característiques biològiques i genètiques de cada persona i sobre els determinants de conducta individual com l’alimentació, l’exercici físic que fem, els hàbits tòxics que tenim (tabac, alcohol i d’altres).De manera que els serveis sanitaris, la medicina, influeix poc sobre la salut de les persones, son necessaris per actual en algunes prevencions i sobre tot quan la malaltia està establerta.

 

Es per això que el tema de la salut no es només un tema de responsabilitat personal si no que també es un tema polític, calen estratègies de salut en totes les polítiques de l’administració pública, i com diu l’article 43 de la Constitució Espanyola i el 23 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya: Es reconeix el dret a la protecció de la salut de tots els ciutadans. Es competència dels `poders públics organitzar i tutelar la salut pública amb les mesures preventives, les prestacions i els serveis necessari.

 

Responsabilitats personals i responsabilitats dels governs. De vegades ens volen fer fixar molt, potser d’una manera interessada, en els factor personals que afecten a la salut, com els hàbits personals (atenció amb el que menges, colesterol, el que fas o no fas, exercici, etc). I altres vegades ens preocupem massa de petits síntomes o factors de risc i de seguida anem al metge a buscar una panacea (generalment fàrmacs). Per contra, el que es fonamentalment responsabilitats dels governs, possiblement per que va en contra d’interessos econòmics d’uns quant que tenen poder, es molt més difícil de que s’hi actuï, un exemple el tenim en la contaminació del medi, que passa als aliments i a les persones causant cada cop més patologies cròniques, però com que aquesta es una epidèmia invisible es molt més difícil de que el ciutadà es sensibilitzi i demani actuar.

 

Pensem que al districte de Gràcia, sobre tot a la Vila, els nivells de contaminació atmosfèrica son els més elevats de tot Barcelona, després ve l’eixample, i en alguns contaminants estem per sobre del que està legislat per la Unió Europea per evitar danys per la salut. Això es dona en aquests districtes fonamentalment per la gran densitat de trànsit i el gran percentatge dels diesel d’aquest. Es per això que les polítiques de mobilitat sostenible son fonamentals per la salut.

 

Aquest només es un exemple de la necessitat de polítiques de prevenció, podríem parlar també del tema de l’energia i la salut, de la gestió de residus, de la política de la vivenda, etc, etc. Les polítiques de prevenció s’han d’explicar al ciutadà i fer pedagogia (per cert que en aquest tema es va perdre una magnífica ocasió en la consulta sobre la Diagonal). Nosaltres ja ens portarem be, farem una dieta equilibrada, farem exercici, deixarem de fumar, etc, però els polítics han de fer també la seva feina, defensar els interessos i necessitats des ciutadans per sobre d’interessos de negoci d’uns quants.

 

Hem de demanar al nostra ajuntament que en les programes del PAM i el PAD hi hagin objectius explícits i quantificables en el tema de la protecció de la salut, la sostenibilitat i la qualitat de vida.


Versió de l’article publicada a Gràcia Nord

IniciGeografia de la Plaça Històries de la Plaça

Correu-e