Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Actes d’inauguració de les obres

Manifest a l’Excm. Sr. Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona


adhesiu_placa_lesseps.jpg

EL LLAÇ VERD PER A LA PLAÇA - MÉS VERD PER A LA PLAÇA LESSEPS

distintiu reivindicatiu amb motiu de la inauguració de les obres de la Plaça Lesseps, 5 d'abril de 2009

 

EXCM. SR. JORDI HEREU

ALCALDE DE BARCELONA

BARCELONA

 

 

Excm. Senyor,

 

En nom i representació dels membres de l'Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps, us saludem en aquest dia de lliurament de les obres de la nostra Plaça, i us manifestem el què segueix:

 

Hem d'agrair l'esforç de la Ciutat en la seva voluntat de resoldre el nexe urbanístic que és la Plaça Lesseps, deixant enrere túnels i passos elevats, provisionalitats i ordenaments que actuaven com una barrera entre barris, donant tot el protagonisme al transit de vehicles.

 

La Plaça òbviament és millor que la que ens ha tocat patir durant més de 25 anys i nosaltres així ho hem de valorar perquè la seva reforma ens obra una oportunitat per a crear un espai de veïnatge, un espai de relacions que abans era del tot impossible. Nosaltres volem fer de la Plaça un espai de trobada, no solament un lloc de pas. Volem fomentar totes aquelles activitats cíviques que ajudin al nostre entorn a aconseguir la màxima cohesió social,  creant xarxa ciutadana, i un eix on es desenvolupin activitats econòmiques que beneficiïn la vida quotidiana i aboni el futur de la nostre societat.

 

També aprofitem per manifestar el nostre orgull gracienc per haver situat a la Plaça la Biblioteca Jaume Fuster, paradigma del que es i ha de ser un equipament cultural per el barri i la ciutat, un espai modern, confortable, ben gestionat i molt utilitzat.

 

Des d’ara volem manifestar-vos que la nostra Associació, recentment creada i que aplega ja més de 200 persones, ho és amb la voluntat de ser constructius i d’exercir amb tota la sinceritat la crítica que calgui perquè, sense perdre aquella voluntat constructiva, la Plaça vagi a més com a lloc cívic i de cohesió social.

 

No volem entrar en qüestions d’estètica i, per tant, no ho farem en la crítica dels detalls paisatgístics amb els que es culmina l’obra present. Si, en canvi, volem entrar en els aspectes més pràctics i, per tant li hem dir, Excm. Alcalde, que hi ha coses necessàriament millorables. 

 

La nostra Associació i els seus membres estarem sempre a disposició de la Ciutat per treballar conjuntament amb molts objectius que compartim,  però, si us plau, que no sigui amb la  voluntat de justificar posteriorment el resultat final de les obres.  No volem que  s’utilitzi l' expressió “participació ciutadana” per a justificar despeses barroques .

 

Preguem consideri:

 

·         Una part dels elements ornamentals: les  rampes sobre els túnels, el teatre, el “Canal de Suez”, lluny d´ agradar a la majoria, creen recel per la possibilitat del seu us inadequat , per que poden  crear problemes de seguretat, com ja esta succeint, i perquè son cars i difícils de mantenir.

 

Ens hagués agradat un paisatge més net, que ens permetés una observació contínua i sense "soroll" de les vistes de la Plaça. Volíem  una plaça més simple de paisatge, menys dura.

 

·         El pendent de la Plaça excedeix la cota realment més alta, aquella que per naturalesa havia de tenir i que és la de l'Av. de Vallcarca. No s’entén per què hi ha punts de la Plaça que estan per sobre d'aquella cota: el resultat es que la Biblioteca queda amagada, que el  pendent dificulta l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda, i que ja ha creat  embasaments en episodis de pluja intensa.

 

·         Els espais infantils no responen a les expectatives del nens i pares del barri donades les dimensions de la plaça i la manca de parcs infantils en aquest entorn. Agraïm per això la voluntat del regidor per buscar diferents solucions a aquest problema i demostrant molta mes sensibilitat per aquesta necessitat que la demostrada pels responsables del disseny urbanístic; però no podem esperar a que la solució definitiva es faci quan s’acabin les obres del metro de la L9, dons estem parlant de un mínim de 5 anys, inadmissible desprès de ja 5 any d’obres.

 

·         També us demanem  que es corregeixin graons "traïdors", que estan  produint moltes caigudes a veïns i vianants. En aquest aspecte  ja se esta fent molta feina per corregir-ho.

 

·         Necessitem més verd. La Plaça no pot deixar de ser un pulmó per a l’oxigenació de l’ambient del barri. La fesomia actual sense arbrat compacte ens està reservant un estiu sense ombra. Preguem més arbrat, preguem més enjardinament, en les zones previstes i també en les zones abandonades al ciment com  la sortida de l’Av. General Mitre o de la part superior de la Plaça. El verd contribuirà a suavitzar la duresa dels elements ornamentals de la Plaça.

 

·         Necessitem mobiliari urbà que, a més d'estètic, garanteixi una utilitat, una eficiència de l'espai. Els bancs calen que tinguin ombra  i alguns estan molt inclinats. També cal que les aigües de l’estanc estiguin prou netes.

 

·         Volem una millora en l’eficàcia de l’enllumenat, no mes faroles de disseny, si us plau.

 

·         El comerç de la Plaça molt malmès durant aquets cinc anys d’obres necessita un impuls que pot ser la iniciativa promoguda per l’associació, d’integrar-se i fomentar l’eix comercial de Gràcia Nord.

 

·         Cal fer un pla de vigilància i seguretat de la Plaça,   per evitar el mal us de les seves instal·lacions com, per desgracia, ja se’n donen casos.

 

·         Cal reordenar el transit per augmentar la fluïdesa a Gran de Gracia, ja que es produeixen embussos, sorolls i vibracions de forma continuada.

 

·         Volem també demanar-vos la restitució del monument a Pompeu Fabra que ja teníem a la plaça, i que es va retirar en començar les obres amb la promesa de retornar-lo en acabar-se aquestes.

 

·         Aprofitem per transmetre , com ja ho hem fet al districte, la necessitat d’un local, espai o centre cívic, on les associacions del barri pugin trobar-se i realitzar la seva tasca.  

 

Volen indicar-li algunes iniciatives que l’associació  ja ha posat en marxa amb la col·laboració de tots, i que esperem contribuiran a assolir els objectius esmentats:

 

La Web de l’Associació , que ja es una eina molt útil per aglutinar a cada vegada mes veïns (http://www.avclesseps.cat).

 

S’han creat les  vocalia d´ activitats culturals,  de salut  i de comerç, que ja han  plantejat  diversos projectes  que han tingut molt bona acollida per part dels associats.

 

Finalment volem agrair l’accessibilitat i la voluntat de arribar a acords que hem trobat amb tot l’equip de l’Ajuntament del districte. Fruit d’aquesta col·laboració amb voluntat constructiva, ja hem començat a fer molta feina i alguns d’aquets punts ja s’estan corregint, i alhora ens encoratgen a seguir endavant en la nostra tasca.

 

Moltes gracies per la seva atenció.

 

Josep M. Flotats, president

Associació de veïns i comerciants de la Plaça Lesseps

 

La Plaça Lesseps, a 5 d’abril de 2009

 

Cartell de l’Associació de Veïns i Comerciants de la Plaça Lesseps

Imatges dels actes d’inauguració

Inici - Activitats - Correu-e